Ένα εξουσιοδοτημένο Vacupower Point παρέχει στους χρήστες της μεθόδου Vacupower, ένα πρόγραμμα το οποίο είναι εξιδεικευμένο επάνω στις ανάγκες του, εφαρμόζοντας ένα ειδικά σχεδιασμένο πρωτόκολλο σωματομετρήσεων!