ΕΙΣΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
FITNESS ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΣΚEΦΤΕΣΑΙ ΤΗΝ
ΑΝAΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΩΛHΣΕΩΝ;

Γίνε εξουσιοδοτημένο
Vacupower Point

Απέκτησε ισχυρό ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα,
αύξηση των εσόδων
και δυνατότητα αποκλειστικότητας
στην περιοχή σου.

BE A VACUPOWER POINT!

360

Ειδικά μελετημένα προγράμματα συνεργασίας, δομημένα στη συνέργεια ποιοτικών υπηρεσιών από βασικούς τομείς της σύγχρονης επιχειρηματικής δράσης, που διασφαλίζουν την αποτελεσματική ανάπτυξη του δικτύου των εξουσιοδοτημένων Vacupower Points.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΑ VACUPOWER POINTS

Vacupower Setup

Εγκατάσταση του Εξοπλισμού Vacupower.
Για την τοποθέτηση της μεθόδου σε κάθε νέο εξουσιοδοτημένο Vacupower Point είναι απαραίτητη η διενέργεια ενός μίγματος υπηρεσιών και εργασιών από τα στελέχη της εταιρίας μας και από τους επιλεγμένους εξωτερικούς συνεργάτες μας.
Για τη διασφάλιση της ποιότητας της μεθόδου Vacupower σε ολόκληρο το δίκτυο, εφαρμόζουμε μια συγκεκριμένη διαδικασία, δίνοντας έμφαση της κάθε υπό ένταξη επιχείρησης στο δίκτυο των Εξουσιοδοτημένων Vacupower Points.

Η διαδικασία συμπεριλαμβάνει τα στάδια:
1. Συνεργάτης της Vacupower επισκέπτεται διαδυκτιακά ή διά ζώσης το νέο VacupowerPoint, προκειμένου να εξετάσει τα ιδανικότερα σημεία, για την τοποθέτηση της μεθόδου.
2. Γίνεται η παρουσίαση των προτάσεων μας, και σε συνεννόηση με το νέο μας συνεργάτη Vacupower Point, και καταλήγουμε στο χώρο που θα τοποθετηθεί ο εξοπλισμός.
3. Συντονίζουμε και διενεργούμε τη μεταφορά του απαιτούμενου εξοπλισμού.
4. Πραγματοποιούνται όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι για την άριστη λειτουργία του εξοπλισμού στο νέο Εξουσιοδοτημένο Vacupower Point.

Έχουμε διεκπεραιώσει δεκάδες εγκαταστάσεις της μεθόδου Vacupower σε ολόκληρη την Ελλάδα με απόλυτη επιτυχία.

Vacupower Events

Τα VacupowerEvents αποτελούν τον πιο άμεσο τρόπο προώθησης της μεθόδου Vacupower στους υποψήφιους καταναλωτές της.
Ο δείκτης μετατροπής, των ενδιαφερόμενων πελατών σε χρήστες της τεχνολογίας Vacupower, είναι πολύ υψηλός. Η επιτυχία ενός αποτελεσματικού VacupowerEvent προϋποθέτει την καλή οργάνωση και την συνεργασία της Vacupower και του Εξουσιοδοτημένο VacupowerPoint.

Ειδικά εκπαιδευμένη ομάδα στελεχών της Vacupower υποδέχεται τους ενδιαφερόμενους και τους ενημερώνει για τα οφέλη της μεθόδου. Δοκιμάζουν τη μέθοδο ώστε να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία Vacupower και συζητάμε μαζί τους για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του τοπικού λίπους και κυταρίττιδας από τη μέθοδο Vacupower.

Αποκλειστικότητα Περιοχής

Εγκατάσταση του Εξοπλισμού Vacupower.
Για την τοποθέτηση της μεθόδου σε κάθε νέο εξουσιοδοτημένο Vacupower Point είναι απαραίτητη η διενέργεια ενός μίγματος υπηρεσιών και εργασιών από τα στελέχη της εταιρίας μας και από τους επιλεγμένους εξωτερικούς συνεργάτες μας.
Για τη διασφάλιση της ποιότητας της μεθόδου Vacupower σε ολόκληρο το δίκτυο, εφαρμόζουμε μια συγκεκριμένη διαδικασία, δίνοντας έμφαση της κάθε υπό ένταξη επιχείρησης στο δίκτυο των Εξουσιοδοτημένων Vacupower Points.

Η διαδικασία συμπεριλαμβάνει τα στάδια:
1. Συνεργάτης της Vacupower επισκέπτεται διαδυκτιακά ή διά ζώσης το νέο VacupowerPoint, προκειμένου να εξετάσει τα ιδανικότερα σημεία, για την τοποθέτηση της μεθόδου.
2. Γίνεται η παρουσίαση των προτάσεων μας, και σε συνεννόηση με το νέο μας συνεργάτη Vacupower Point, και καταλήγουμε στο χώρο που θα τοποθετηθεί ο εξοπλισμός.
3. Συντονίζουμε και διενεργούμε τη μεταφορά του απαιτούμενου εξοπλισμού.
4. Πραγματοποιούνται όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι για την άριστη λειτουργία του εξοπλισμού στο νέο Εξουσιοδοτημένο Vacupower Point.

Έχουμε διεκπεραιώσει δεκάδες εγκαταστάσεις της μεθόδου Vacupower σε ολόκληρη την Ελλάδα με απόλυτη επιτυχία.

Τraining / Εκπαίδευση / Certificate

Η εκπαίδευση αποτελεί μια από τις σημαντικότερες φάσεις ανάπτυξης του δικτύου Εξουσιοδοτημένων VacupowerPoints.
Στη σωστή εκπαίδευση των συνεργατών μας βασίζεται κυρίως η διασφάλιση της υψηλής ποιότητας που παρέχουμε στους τελικούς χρήστες – πελάτες της μεθόδου Vacupower, πανελλαδικά. Διενεργείται στις εγκαταστάσεις των συνεργατών μας, κατόπιν συνεννόησης, αφού πρώτα έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση της μεθόδου Vacupower.

Η εκπαίδευση αποτελείται από τα παρακάτω στάδια: -Υποδοχή και ενημέρωση πελάτη σχετικά με τη χρήση και τα οφέλη της μεθόδου. -
Τεχνική ενημέρωση εξοπλισμού-Ανάλυση σωστής χρήσης των 20 προγραμμάτων υποπίεσης.
-Επίδειξη σωματομετρήσεων με μεζούρα.

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης παραδίδεται πιστοποιητικό στους συμμετέχοντες. Η διαδικασία της εκπαίδευσης των συνεργατών μας, στο δίκτυο VacupowerPoints, είναι διαρκής και δυναμικά εξελισσόμενη.

Τεχνική υποστήριξη

Η ποιότητα της κατασκευής και των υλικών του συνόλου του εξοπλισμού που παρέχεται η μέθοδος Vacupower είναι υψηλών προδιαγραφών, ώστε να περιορίσουμε στο ελάχιστο την αντιμετώπιση βλαβών και τεχνικών προβλημάτων.
Ωστόσο επειδή πρόκειται για εξοπλισμό που λειτουργεί καθημερινά -για πολλές ώρες- στις εγκαταστάσεις των Εξουσιοδοτημένων VacupowerPoints, διαθέτουμε πανελλαδικά ένα άρτιο δίκτυο συνεργατών τεχνικής υποστήριξης, ώστε να αντιμετωπίζεται άμεσα οποιοδήποτε τεχνικό ζήτημα προκύπτει.

Layer 1

Ζώνες Vacupower

Ειδικές ζώνες που φέρουν το λογότυπο της εταιρείας από αδιάβροχο λείο νεοπρένιο πάχους 3,5 mm.
Στο πίσω μέρος της ζώνης υπάρχει ενσωματωμένο μαξιλαράκι για την αποφυγή απώλειας αέρα από την πλάτη.
Επίσης, υπάρχει ειδικός ιμάντας στη μέση για σταθερότητα της ζώνης.
Τα διαθέσιμα μεγέθη είναι xxs,xs,s,l,xl,xxl και xxxl.

Welcome Folder / Sales Kit

Το Sales kit υποστηρίζει την δημιουργία ενός μοτίβου σωστών ενεργειών για τα στελέχη πωλήσεων των vpps ώστε να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα των πωλήσεων και να μειωθούν τυχόν λάθη και παραλείψεις στη συγκεκριμένη πολύ κρίσιμη φάση.
Το υλικό,τα έντυπα και το περιεχόμενο έχουν ως στόχο να ενημερώνουν σωστά τον υποψήφιο καταναλωτή για τη μέθοδο Vacupower και τα πλεονεκτήματα της, τα οποία θα πρέπει να τον οδηγούν στα οφέλη που προκύπτουν για τον ίδιο, από την επιλογή αγοράς ενός προγράμματος Vacupower.
Επίσης, συμπληρώνει και υποστηρίζει τον βασικό ρόλο των στελεχών πωλήσεων των vpps.Με το After-sales kit υποστηρίζουμε την δημιουργία δίαυλου επικοινωνίας με τον τελικό καταναλωτή της Vacupower και πελάτη του κάθε vpp.

ΕΠEΝΔΥΣΗ
ΧΑΜΗΛΟY ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟY
ΣΤΗΝ ΠΡAΞΗ!

Component 9 – 1

Γίνε εξουσιοδοτημένο Vacupower Point με πρόγραμμα συνεργασίας από €8,00/ημέρα.

Path 239

ΚΕΡΔOΦΟΡIΑ
ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΡAΞΗ!

Επέλεξε την περιοχή που επιθυμείς αποκλειστικότητα χρήσης της τεχνολογίας Vacupower και δες τις αποδόσεις κερδών που υπολογίζουμε για την επιχείρηση σου, μέσω των ειδικά μελετημένων προγραμμάτων BE A VACUPOWER POINT.

Με αποδόσεις κερδών που φτάνουν έως και τα €43.000/έτος.

franchise table vacupower

Θες κι άλλους λόγους για να γίνεις εξουσιοδοτημένο Vacupower point;

Επικοινωνήστε σήμερα για να σας ενημερώσουμε αναλυτικότερα, να συζητήσουμε και να επιλέξουμε μαζί το πρόγραμμα που εξασφαλίζει το μέγιστο συμφέρον σας.