Pallini

Ipsilantou & Fidipidou 25, Pallini, Greece