Η Easy Point χορηγός στο 6ο Forum Ιδιοκτητών Γυμναστηρίων.

Η Easy Point, αποκλειστικός εισαγωγέας και διανομέας της μεθόδου Vacupower σε Ελλάδα και Κύπρο, συμμετέχει ως χορηγός στο 6ο Forum Ιδιοκτητών Γυμναστηρίων που διοργανώνει ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Γυμναστηρίων Αττικής (Σ.Ι.Γ.Α.), στις 7 Ιουλίου στο ξενοδοχείο Ledra Marriott.
Στόχος του FORUM είναι, οι ιδιοκτήτες των γυμναστηρίων να ενημερωθούν για τα τρέχοντα κλαδικά θέματα και να έχουν άμεση επαφή με θεσμικούς φορείς και εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο του Fitness.
H Easy Point ως Μεγάλος Χορηγός Επιμόρφωσης των Π.Ε.Π.Φ.Α., ΠΑ.ΣΥ.ΓΥ. και Σ.Ι.Γ.Α., συμμετέχει ενεργά στις διεθνείς εξελίξεις του αδυνατίσματος μέσω της μεθόδου υποπίεσης και υποστηρίζει τον κλάδο του fitness στην Ελλάδα, μεταφέροντας και εφαρμόζοντας καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες Vacu Training. Σήμερα το δίκτυο Vacupower Points στην Ελλάδα, που ίδρυσε και αναπτύσσει η Easy Point, είναι το μεγαλύτερο δίκτυο επιχειρήσεων που εφαρμόζουν μεθόδους Vacu training στην Ελλάδα.