Η μελέτη Μεταπτυχιακής διατριβής από το Εργαστήριο Εμβιομηχανικής και Εργονομίας, με Vacupower.

Η μελέτη με τίτλο “Φυσιολογική επίδραση της υποπίεσης στην αιμοδυναμική κατάσταση και ενεργοποίηση του μυϊκού ιστού, κατά τη διάρκεια της άσκησης”, πραγματοποιείται στα πλαίσια Μεταπτυχιακής διατριβής, από το Εργαστήριο Εμβιομηχανικής και Εργονομίας – @ErgoMechLab, του ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με την επίβλεψη του Δρ Παναγιώτη Β. Τσακλή, Καθηγητή του ΤΕΦΑΑ-ΠΘ, κύριου Ερευνητή του Karolinska Institute, Sweden.

Για την εφαρμογή της υποπίεσης χρησιμοποιείται το σύστημα άσκησης VacuPower. Κατά τη διάρκεια της εξάσκησης, καταγράφεται η διαδικασία ποσοτικής αιμάτωσης (ολική αιμοσφαιρίνη-μικροκυκλοφορία) και κατανάλωσης του Οξυγόνου από τον ιστό, σε διαφορετικές τιμές υποπίεσης εντός του θαλάμου και σε σύγκριση με συνθήκες κανονικής ατμοσφαιρικής πίεσης. Η μέτρηση γίνεται με εφαρμογή της τεχνικής της Λειτουργικής Εγγύς Υπέρυθρης Φασματοσκοπίας (f-NIRS), με ταυτόχρονη Ηλεκτρομυογραφική καταγραφή της μυϊκής τάσης (EMG), ενώ υπολογίζεται και η συνολική δαπάνη ενέργειας σε σχέση με την ένταση της προσπάθειας, μέσω αλγορίθμου και βάσει της καρδιακής συχνότητας. Tα πρόδρομα αποτελέσματα δείχνουν ήδη στατιστικά σημαντική αύξηση της αιματικής ροής και διάχυσης του οξυγόνου ενδομυϊκά, κατά την εφαρμογή της υποπίεσης σε διαφορετικές τιμές της, στη διάρκεια του προγράμματος άσκησης.

Το γεγονός καθεαυτό, σε συνδυασμό με τις υψηλές τιμές μυϊκής δραστηριότητας και καρδιακής συχνότητας που επίσης καταγράφηκαν, δικαιολογεί μεγαλύτερη τοπική μεταβολική διεργασία, με πιθανό αποτέλεσμα στη συνολική διαχείριση των λιπαρών οξέων και προσδοκώμενο αποτέλεσμα την ελάττωση του σωματικού λίπους, με στόχο το αδυνάτισμα. Αναμένεται η ολοκλήρωση στο σύνολο του δείγματος και η τελική παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε έγκριτο επιστημονικό περιοδικό και επιστημονικά συνέδρια.