Κατοχύρωση Διπλώματος Ευρυσιτεχνίας Vacupower από την Κυπριακή Δημοκρατία

H Vacupower κατοχύρωσε το Δίπλωμα Ευρυσιτεχνίας από την Κυπριακή Δημοκρατία, σύμφωνα με τον νόμο, ΝΟΜΟΣ {16(Ι) του 1998}.

Η απόκτηση της πατέντας καθορίζει την καινοτόμο τεχνολογία που προσαρμόζει η μέθοδος στα 20 νέα προγράμματα υποπίεσης και αντικατοπτρίζει τη δέσμευση μας στην καινοτομία και την προσφορά νέων πλεονεκτημάτων ως προς την απόδοση και την ανάπτυξη της μεθόδου, ενδυναμώνοντας την εμπιστοσύνη των πελατών μας ως προς την αποτελεσματικότητα της μεθόδου.