Νέο Vacupower point στην Ξάνθη!

Στις 4/02/12 έγινε η τοποθέτηση και εκπαίδευση της μεθόδου vacupower στο γυμναστήριο  VENUS FITNESS CLUB στην Ξάνθη. Δευτέρα 13/02/12 οι πελάτες και οι κάτοικοι της πόλης της Ξάνθης θα έχουν την δυνατότητα να ενημερωθούν για την μοναδική μέθοδο vacupower απο την ομάδα της vacupower.Eπίσης στις κυρίες θα γίινεται λιπομέτρηση και τεστ κυταρίτιδας δωρεάν και δωρεάν λιπομέτρηση στους κυρίους. www.venusfitness.gr