Το MS body Works ως Wellness Point, έχει ως κριτήριο τη γρήγορη και θεραπευτική άσκηση, όπου γίνεται με τη μέθοδο της ηλεκτρομυοδιέγερσης, Wiemspro-WB EMS.Μέσω του εκπαιδευμένου προσωπικού εκτελούνται εξατομικευμένα προγράμματα ασκήσεων με βάση τη φυσική κατάσταση του ασκούμενου και της ανάγκες του.Επίσης στο χώρο μας θα βρείτε παροχές αερόβιας άσκησης του VACUPOWER.. Η ΟΜΑΔΑ…