Στο εναλλακτικό κέντρο θεραπειών UP THERAPY σας καθοδηγούμε στο να μάθετε το πώς  να γνωρίσετε καλύτερα τον εαυτό σας και να αναβαθμίσετε την ποιότητα της ζωής σας.Στόχος μας είναι η ολοκληρωμένη ολιστική φροντίδα (integrated care) με την ασφαλή και αποτελεσματική διαχείριση των μεθόδων που διαθέτουμε ώστε να νιώθετε υγεία και ευεξία. Το Κέντρο μας συνδέει την Δυτική…