Τοποθέτηση τρίτου Vacupower Point στο Nutriwell Center

Τοποθέτηση τρίτου Vacupower στο Vacupower Point Nutriwell στην Πάφο Κύπρου!

Η μεγάλη προσέλευση και το γεμάτο πρόγραμμα χρήσης της μεθόδου, οδήγησε στην τοποθέτηση, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και τρίτου Vacupower στον χώρο.
Σας ευχαριστούμε πολύ για την εμπιστοσύνη σας!