Αμαλιάδα

Ελλης & 3ης Μεραρχίας, Αμαλιάδα, Ηλεία, Ελλάδα