Δάφνη

Σαράντα Εκκλησιών 11 και Τριπολέως, Δάφνη, Αττική, Ελλάδα