Γλυφάδα

Δημ. Άγγελου Μεταξά 54, Γλυφάδα, Αττική, Ελλάδα