Κάψαλος

Πέτρου και Παύλου 15, Κάψαλος, Λεμεσός, Κύπρος

Τάμεση 1, Κάψαλος, Λεμεσός, Κύπρος