Κοζάνη

Αγ. Γεωργίου 24, Σέρβια Κοζάνης, Κοζάνη, Ελλάδα