Λακατάμεια

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ 210, Λακατάμεια, Λευκωσία, Κύπρος