Λευκωσία

Τζον Κένεντυ 24, Λευκωσία, Λευκωσία, Κύπρος

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ 210, Λακατάμεια, Λευκωσία, Κύπρος

Λάμπουσας 14β, Ακάκι, Λευκωσία, Κύπρος