Μηχανιώνα

28ης Οκτωβρίου 27, Μηχανιώνα, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα