Νέα Μάκρη

Λαμέρα 38 και Ελευθερίου Βενιζέλου γωνία