Παραλίμνι

1ης Απριλίου 129, Παραλίμνι, Αμμόχωστος, Κύπρος