Πολύγυρος

Ασκληπιού 28, Πολύγυρος, Χαλκιδική, Ελλάδα