Σέρρες

Μιαούλη 3, Σέρρες, Σέρρες, Ελλάδα

Παλατίδη 8, Σιδηρόκαστρο, Σέρρες, Ελλάδα

Τσαλοπούλου 2, Σέρρες, Σέρρες, Ελλάδα

Εφόρων 6, Σέρρες, Σέρρες, Ελλάδα