Θεσσαλονίκη

Πέτρου Συνδίκα 4, Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Πλατεία Δημοκρατίας 1, Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα